U kent het vast ook. Steeds meer wordt er van uw organisatie verwacht. Meer klantgerichtheid, meer flexibiliteit, een snellere respons op veranderingen, en dat alles tegen lagere kosten terwijl kwaliteit desondanks een vanzelfsprekende zaak blijft.

Uw organisatie wil meer informatie, uw mensen willen meer en snellere computers en nieuwere softwarepakketten. Is dat echt nodig? Eigenlijk moeten de kosten omlaag. Of moet je er dan juist meer in steken? En wat kun je kopen en wat moet je zelf maken? U weet het ook niet zo precies meer en bovendien vragen zoveel andere zaken al Uw aandacht.

Gelukkig is er een overvloed aan hulp beschikbaar, zeker als het gaat om informatietechnologie. Maar een woud van wegwijzers maakt het er niet gemakkelijker op: BPR, WFM, PDM, EDI, DIS, MIS, EIS, CAD, enz., etc. Denkt U dan ook wel eens: mag het misschien wat minder?

CADVICE Management Consulting laat zich niet afleiden door modieuze labels. Niet door ze te negeren, maar door ze op hun plaats te zetten. En die plaats wordt uitsluitend bepaald door het voortbrengingsproces van uw producten of diensten en door wat uw klant daar uiteindelijk beter van wordt.